BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

Akcja spoKREWnieni

spoKREWnieni służbą” - ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wspólnie z Lubelskim Komendantem Policji
insp. Pawłem Dobrodziejem i Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorzem Alinowskim  zapraszają wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”.

Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelali krew w obronie niepodległości Polski.

Ich ofiarna walka była bezcenna dla podtrzymania dążeń niepodległościowych Polaków. Z okazji tych obchodów pracownicy administracji państwowej, służb, inspekcji i straży chcą złożyć im hołd oddając krew potrzebującym: chorym i ofiarom wypadków. Krew jest bezcennym darem w czasie pokoju, równie bezcennym jak ofiarna walka Żołnierzy Wyklętych o niepodległość.

Do akcji trwającej na terenie województwa lubelskiego w dn. 1-31 marca br. może przyłączyć się każdy
z nas. Krew można oddać w siedzibie głównej oraz we wszystkich oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także podczas terenowych akcji poboru krwi organizowanych przez Centrum. Przy rejestracji trzeba podać hasło: spoKREWnieni służbą”.

Główna zbiórka krwi z udziałem m.in. urzędników, policjantów i strażaków odbędzie się we wtorek,
21 marca 2017 roku w godzinach 8.00-15.30, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie (ul. Spokojna 4).

Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec naszego województwa. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.

Takie wspólne działania mają dać poczucie wzajemnego wsparcia oraz integracji urzędników oraz służb wokół idei honorowego krwiodawstwa. Pamiętajmy o tym, że nasza krew jest bezcennym, często jedynym ratującym zdrowie i życie, darem!

Patronat nad ogólnopolską akcją honorowego oddawania krwi spoKREWnieni służbą objął
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

Partnerem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dołącz do Honorowego Oddawania Krwi. Podaj hasło spoKREWnieni służbą”.

Stacja krwiodawstwa we Włodawie 
Al. Piłsudskiego 66, tel. 82-572 39 55
Rejestracja dawców: poniedziałek – piątek 7:15-13:00

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie powołana została z dniem 1 stycznia 1999 r. na bazie Komendy Rejonowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Powiat włodawski położony jest w środkowo – wschodniej części Polski, w województwie lubelskim. Granicę wschodnią na odcinku o długości 81,5 km stanowi rzeka Bug, będąca jednocześnie granicą państwa z Ukrainą na długości 42,5 km i Białorusią, na długości 39,0 km od południa powiat graniczy z powiatem Chełm, od strony południowo - zachodniej z powiatem Łęczna, od północno – zachodniej z powiatem  Parczew, od północy z powiatem Biała Podlaska. Łączna długość granic wynosi 231,1 km.

Powiat. zajmuje powierzchnię 1256 km2 i liczy 40 tys. Mieszkańców. W skład administracyjny wchodzi miasto Włodawa oraz siedem gmin: Włodawa, Wyryki, Stary Brus, Hanna, Urszulin, Hańsk, Wola Uhruska.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie jest organem administracji rządowej o charakterze ratowniczym i inspekcyjno – kontrolnym i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej służb inspekcji i straży .

  

Dane teleadresowe

Adres: 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 22-200 Włodawa
Telefon: (82) 572-10-08
Fax: (82) 572-46-52
Email: kp_wlodawa@straz.lublin.pl
ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
NIP: 565-134-25-20
REGON: 110200254