BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

To jest archiwalna strona BIP. Nowa strona BIP Komendy Powiatowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie powołana została z dniem 1 stycznia 1999 r. na bazie Komendy Rejonowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Powiat włodawski położony jest w środkowo – wschodniej części Polski, w województwie lubelskim. Granicę wschodnią na odcinku o długości 81,5 km stanowi rzeka Bug, będąca jednocześnie granicą państwa z Ukrainą na długości 42,5 km i Białorusią, na długości 39,0 km od południa powiat graniczy z powiatem Chełm, od strony południowo - zachodniej z powiatem Łęczna, od północno – zachodniej z powiatem  Parczew, od północy z powiatem Biała Podlaska. Łączna długość granic wynosi 231,1 km.

Powiat. zajmuje powierzchnię 1256 km2 i liczy 40 tys. Mieszkańców. W skład administracyjny wchodzi miasto Włodawa oraz siedem gmin: Włodawa, Wyryki, Stary Brus, Hanna, Urszulin, Hańsk, Wola Uhruska.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie jest organem administracji rządowej o charakterze ratowniczym i inspekcyjno – kontrolnym i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej służb inspekcji i straży .

  

Dane teleadresowe

Adres: 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 22-200 Włodawa
Telefon: (82) 572-10-08
Fax: (82) 572-46-52
Email: kp_wlodawa@straz.lublin.pl
ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
NIP: 565-134-25-20
REGON: 110200254