BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

DZIEŃ STRAŻAKA 2016

Wszystkim strażakom Komendy Powiatowej PSP we Włodawie w dniu naszego patrona ŚW FLORIANA najlepsze życzenia składa Komendant Powiatowy wraz z Kierownictwem

Poniżej życzenia przełożonych

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Dzien-Strazaka-2016/idn:35891

http://www.straz.lublin.pl/aktualnosci/wiadomosci/615-zyczenia-lubelskiego-komendanta-wojewodzkiego-psp-w-lublinie-z-okazji-dnia-strazaka

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie powołana została z dniem 1 stycznia 1999 r. na bazie Komendy Rejonowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Powiat włodawski położony jest w środkowo – wschodniej części Polski, w województwie lubelskim. Granicę wschodnią na odcinku o długości 81,5 km stanowi rzeka Bug, będąca jednocześnie granicą państwa z Ukrainą na długości 42,5 km i Białorusią, na długości 39,0 km od południa powiat graniczy z powiatem Chełm, od strony południowo - zachodniej z powiatem Łęczna, od północno – zachodniej z powiatem  Parczew, od północy z powiatem Biała Podlaska. Łączna długość granic wynosi 231,1 km.

Powiat. zajmuje powierzchnię 1256 km2 i liczy 40 tys. Mieszkańców. W skład administracyjny wchodzi miasto Włodawa oraz siedem gmin: Włodawa, Wyryki, Stary Brus, Hanna, Urszulin, Hańsk, Wola Uhruska.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie jest organem administracji rządowej o charakterze ratowniczym i inspekcyjno – kontrolnym i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej służb inspekcji i straży .

  

Dane teleadresowe

Adres: 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 22-200 Włodawa
Telefon: (82) 572-10-08
Fax: (82) 572-46-52
Email: kp_wlodawa@straz.lublin.pl
ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
NIP: 565-134-25-20
REGON: 110200254